Arctic Smartness Portfolio -hanke / Lapin liitto

Esitesuunnittelu, Graafinen suunnittelu, Printtimedian suunnittelu

[rev_slider Lapinliitto]

 

 

Lapin liiton vetämän Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen ideana on viedä lappilaisia älykkään erikoistumisen klustereita eteenpäin kohti kansainvälistymistä ja vahvistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaa. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on Lappi-kansion tuottaminen, jonka tavoitteena on tuottaa laajaa englanninkielinen materiaalipaketti tukemaan ASP-hankkeen klustereiden kansainvälistä näkyvyyttä.

Ratkaisumme sisälsi:

  • materiaaleja kuten keskeiset maakunnalliset strategia- ja ohjelmamateriaalit (mm. Lappi-sopimus, suhdannekatsaus, Lapin digiohjelma)
  • Klusteritoimijoiden strategioita ja raportteja
  • Esittelyjä toteutetuista hankkeista, jotka toimivat perustana klustereiden toiminnalle
  • Klusteriesitteet
  • Muuta esitysmateriaali, kuten 27 erilaista roll-upia, kaavioita ja muuta graafista