Santasport

Verkkosivujen suunnittelu

Santasport Lapin Urheiluopisto on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ylläpitämä valtakunnallinen liikunnan ja vapaa-ajan koulutuskeskus, jolla on vapaan sivistystyön koulutustehtävä talvilajeissa, palloilulajeissa, ravintovalmennuksessa, kunto- ja terveysliikunnassa, luonto- ja seikkailuliikunnassa, sovelletussa liikunnassa sekä tanssissa. Lisäksi Santasport tarjoaa koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää maksullista palvelutoimintaa ja vapaa-ajan palveluja. Lapin Urheiluopisto vastaa liikuntaneuvojan ja tanssijan koulutusohjelmien järjestämisestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä.

Santasportin internet-sivut olivat toiminnaltaan kankeat ja vaikeasti päivitettävät. He halusivat uudistaa sivuston vastaamaan nykyajan tarpeita sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti.

Ratkaisumme oli uudistaa Santasportin internet-sivut. Samalla avustimme asiakasta määrittämään sivuston navigoinnin ja teimme kohderyhmämäärittelyn. Sivuston visuaalinen ilme pohjaa aiemmin laaditulle ilmeelle. Tuloksena oli, että sivustoa on erittäin helppo muokata, joten asiakas voi tehdä itse sivustoon haluamiaan muutoksia ja nostaa ajankohtaisia palveluitaan esille.

Santasportin sivustoon voit tutustua: Santasport