Käytännönläheiset markkinoinnin ja myynnin koulutukset tarjoavat osallistujilleen paljon konkreettisia esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla opitun voi ottaa heti käyttöön omassa toiminnassaan.
  • Koulutukset sopivat sekä yksittäisen yrityksen henkilöstön että yritysryhmien kouluttamiseen. Olemme kouluttaneet myös useita julkisen sektorin toimijoita.
  • Koulutus suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja heidän tarpeistaan lähtien. Näin saatte koulutuksesta eniten irti.
  • Koulutuksiimme on mahdollista lisätä myös esimerkiksi sähköisesti tapahtuvaa konsultaatiota koulutuksen aikana tai sen jälkeen.