Suomen lentokenttähuolto

ASIAKAS

Suomen lentokenttä-huolto

Toimiala:

Sähkötyöt

REDDON ASIANTUNTIJAT

Jani Siivola 
[email protected], 040 717 7815

Teija Mikkola
[email protected], 050 529 6484

KEHITTÄMISEN TUKENA

ELYn yritysten kehittämispalvelut: analyysi sekä tuottavuus ja digitalisaation konsultointi

Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen

Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus (sisältäen yrityksen graafisen ilmeen suunnittelun)

AJANKOHTA

Syksy 2021

Kehittämisen tarve ja tavoite

Suomen Lentokenttähuolto Oy oli käynnistämässä yritystoimintaansa ja tarvitsi apua koko liiketoimintamallinsa kirkastamisessa (kohderyhmien eli asiakkaiden määrittely, palveluiden tarkentaminen ja kuvaus) sekä markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Mitä tehtiin?

Kehittämistyö aloitettiin yrityksen toiminnan ja tavoitteiden analyysillä, josta muodostettiin kehittämissuunnitelma. Analyysissä käytiin läpi myös yrityksen liiketoiminnan kasvutavoitteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, 

Kehittämissuunnitelmaa tarkennettiin verkkopalveluiden suunnittelulla sekä yrityksen liiketoimintaa helpottavien sähköisten palveluiden määrittelyllä. Lopputulemana yrityksellä on selkeä käsitys siitä, millaisia järjestelmiä ja ohjelmia sillä on mahdollisuus ottaa käyttöön erityisesti yritystoiminnan kasvaessa. 

Markkinoinnin tehostamiseksi yritykselle suunniteltiin toimintaan sopiva graafinen ilme sisältäen mm. logon, värimaailman ja graafisen ohjeiston. Yritykselle suunniteltiin ja toteutettiin verkkosivut. Yritystä autettiin sosiaalisen median kanavien käyttöönotossa.