Miksi hyvä sisältö nettisivuilla ei riitä asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi? Oikeanlaisen käyttöliittymän tärkeys

Käyttöliittymäsuunnittelun tärkeys

Haluatko nettisivujesi kiinnittävän ensimmäisenä käyttäjän huomion laajaan osaamiseen, leikkisään grafiikkaan vai tervetulleeseen tunnelmaan? Vai kenties uusimpaan palveluun, laajaan valikoimaan tai palvelun helppouteen? Edustaa nettisivusi mitä tahansa alaa, asiakkaasi haluavat siltä tiettyjä asioita. Ehkä he haluavat päästä kahdella klikkauksella lopputulokseen tai selata ja tutkia eri vaihtoehtoja tuntikausia. Miten nämä käyttäjän kaikki toiveet ja tarpeet toteutetaan? Entä miten käyttökokemuksesta saa mahdollisimman miellyttävän?

Nämä kaikki ovat asioita, joita nettisivuja tehdessä tulee miettiä ja tätä kaikkea ei saa pelkän huolellisen sisällön avulla, vaan yhä tärkeään rooliin nousee oikeanlainen ja harkittu käyttöliittymä. Käyttöliittymäsuunnittelussa ensiarvoisen tärkeäksi nousee käyttäjän tarpeiden, toiveiden, rajoitteiden ja tottumusten tunteminen. Tämän tiedon avulla pystymme keksimään ratkaisuja, joilla saamme käyttäjän siirtymään halutulle sivulle, tai painamaan oikeasta painikkeesta. Alussa on siis kysyttävä, kuka tätä tulee käyttämään ja mitä minun tulisi tietää hänestä? Mitä hän haluaa tältä käyttöliittymältä? 

Kaikki ratkaisut käyttöliittymäsuunnittelussa tulee pystyä perustelemaan. “Tämä symboli on juuri tässä käyttäjän mielleyhtymien ja konventioiden takia eli siinä oleva symboli mielletään tarkoittavan tiettyä asiaa jolloin sitä osataan käyttää oikein, kun taas tuo painike on tuossa siksi, että siinä se kertoo käyttäjälle informaatiota ja ohjeistaa käyttämään sitä”. Käytön virhemahdollisuudet tulee myös minimoida. Tässä on tärkeää ymmärtää käyttäjää, jotta liikkeet pystytään ennakoimaan ja tekemään toiminnoista varmoja. Jos käyttöliittymässä on ongelmia, se vaikeuttaa toimimista, aiheuttaa virhetoimintoja tai jopa keskeyttää koko toiminnon. Älä siis laita kahta pientä painiketta vierekkäin, jos et tahdo käyttäjän painavan vahingossa väärää painiketta, mutta laita ne siihen jos tarkoituksena on pystyä vertailemaan helposti niiden takaa löytyvää sisältöä.

Huolellinen käyttöliittymäsuunnittelu on siis äärimmäisen tärkeää, jos haluaa käyttökokemuksesta miellyttävän. Käyttöliittymän tarkoitus on tarjota mahdollisimman helposti, käyttäjäystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sisältö käyttäjälle ilman, että täytyy miettiä mistä pitää painaa jotta jotain tapahtuu. Jokainen ratkaisu täytyy olla perusteltu ja tarkoituksenmukainen käyttäjän näkökulmasta ja kun jokaisella elementillä on oma tarkoituksensa ja tarkkaan harkittu toiminto, tulee käyttötilanteesta vaivatonta sekä käyttäjän kokemuksesta onnistunut.