Rekrytointiviestintä

Rekrytointiviestintä

Rekrytointiviestintänne alkoi jo kauan ennen työntekijätarvetta

Rekrytointiviestinnässä tärkeää on yrityksestänne muodostunut kokonaiskuva. Se, kuinka vahva on yrityksenne identiteetti ja millaisia mielikuvia te herätätte. Monikanavaisesti viestivä, positiivinen sekä hakijan kysymyksiin ja kenties ennakkoluuloihinkin etupainotteisesti viestinnällään vastaava yritys on kiinnostava ja houkuttava. Jo kauan ennen tarvetta rekrytoinnille. 

Viestintää rekrytoinnin näkökulmasta tarkasteltaessa kannattaa miettiä, miltä näytätte ulospäin hakijan näkökulmasta. Joskus yritykselle itselleen niin sanotut itsestäänselvyydet ovat niitä, joita tulee toistaa eri tavalla sekä monin eri keinoin ja välinein. Tärkeiden pääviestienne toisto säännöllisesti voi tuntua teistä kyllästyttävältä, mutta joillekin tavoittamistanne ihmisistä asia on koko ajan uutta. Viestinnässä on tärkeää kohti tavoitteita ja pitkän tähtäimen visiota kurkottava suunnitelmallisuus. 

Tärkeitä kysymyksiä rekrytointiviestinnästänne 

✔ Kertooko yrityksenne omaa tarinaansa ulospäin mediassa, somessa tai nettisivuilla työntekijöiden näkökulmasta?  

✔ Onko yrityksenne työntekijöitä esillä jossain viestintäkanavassa kertomassa omasta arjestaan?  

✔ Mikä on yrityksenne pääkanava rekrytointiviestinnälle ja onko sen mahdollisuudet hyödynnetty kunnolla? 

✔ Ovatko syntyneet mielikuvat yrityksestänne todellisuuteen pohjautuvia eli lunastetaanko hakijoille annetut lupaukset? 

✔ Tukevatko kaikki viestinne joka kanavassa samaa mielikuvaa – brändi ja visuaalinen ilme,  markkinointi, rekrytointi, ihmisten kasvokkain kohtaaminen jne.? 

Työpaikkailmoituksen laatiminen ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii pohdintaa

Voisi ajatella, että tärkeintä on kertoa hakijalle mitä työhön hakijalta vaaditaan ja paljonko työstä maksetaan. Tärkeitä asioita, mutta eivät lähellekään aina listalla ensimmäisenä. Varsinkin jos taistellaan työntekijöistä alalla, jossa sesongin, alueellisuuden tai työn luonteen vuoksi on kovaa kilpailua ja haasteita saada onnistuneita rekrytointeja. Tällöin voivat monet muut asiat nousta ratkaisijoiksi. 

Olisi hyvä tuoda esille itse työhön liittyvät edut mahdollisimman laajasti sekä onko koulutus- ja  etenemismahdollisuuksia. Usein työpaikan sijainnin tuomat mahdollisuudet hakijan asumiselle,  harrastuksille ja mahdolliselle perheelle saattavat ratkaista tilanteen, sillä yksityiselämää arvostetaan. 

Kun rekrytointi-ilmoitus kertoo teidän identiteetistänne ja arvoistanne sen lisäksi, että työnkuva tulee hyvin selväksi, ollaan jo aika pitkällä. Ja jos näytätte arvostavanne monenlaista osaamista, saatatte löytää helmiä joukkoonne. 

Pohjatyöstä ponnistaen 

Yrityksenne arvojen mukaiset pääviestit tulee olla mietittynä. Ne tulisi olla itseasiassa mietittynä jo yritystä perustettaessa, mutta vähintäänkin ennen työntekijätarvetta. Pääviestien välittämisestä ymmärrettävästi on nimittäin hyvä lähteä liikkeelle myös rekrytoinnissa. On tärkeää, että saatte joukkoonne henkilöt, jotka seisovat arvojenne ja visionne takana. Pitkäjänteinen, yhdenmukainen viestintä luo pohjan tulevalle. Kun tarve osaajille sitten tulee, on helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

Nettisivut ja somekanavat on syytä laittaa ajan tasalle. Perustiedot ja visuaalinen ilme tulee olla yhteneväiset ja pääviestejä toistetaan myös näissä kanavissa. Kerrotteko sivuillanne arvoistanne ja visioistanne? Kunnon pohjatyö johtaa myös siihen, että rekrytointi tukee teidän markkinointiviestinnän tavoitteitanne mitä parhaiten hakijakokemusten ja työnantajakuvan kautta. 

Itse rekrytoinnille on hyvä laatia suunnitelma ja tiiviit aikataulut koko prosessille: 

✔ päivämäärät kalenteriin 

✔ vastuuhenkilö 

✔ käytännön toteuttajat 

✔ ilmoituksen laatiminen – useampi oikolukee ennen hyväksyntää 

✔ kohderyhmät ja kanavat 

✔ ilmoitusten julkaisu, hakemusten vastaanottaminen ja niihin reagoiminen esim. kiittämällä

✔ hakemusten käsittely ja valinnat 

✔ hakijoiden informointi ja palaute – sekä prosessissa etenevät kuin nekin, joilla rekrytointi ei  jatku  

✔ haastattelut ja päätöksenteko 

✔ haastateltujen informointi ja palaute – mieluiten puhelimitse 

✔ uuden työntekijän ”syleileminen” mukaan tarinaan paperihommien tehokkaalla hoitamisella, kattavalla perehdyttämisellä ja kohtaamalla hänet yrityksenne arvojen mukaisesti 

Vaikka automatisoisitte osan rekrytointiprosessista, on silti tärkeää, että mukana on ainakin osittain aitoa vuorovaikutusta ja kasvokkain viestintää; niitä kun ei korvaa mikään. Sanaton viestintä ja työilmapiiri ovat yhtä lailla hakijalla tarkkailun alla, kuin itse käsiteltävänä oleva asia.  

Huonosti hoidettu rekrytointiviestintä voi kantaa tulevaisuudessa huonoa hedelmää. Varsinkin  valitsematta jääneiden hakijoiden laiminlyönti voi johtaa mainehaittoihin, jos yritys ei ole  varautunut viestintään ja tutustunut sosiaalisen median käyttöön. Ihmiset jakavat nykyään helposti epämieluisia kokemuksia somessa. Onnistuneella rekrytointiviestinnällä työnantaja voi puolestaan  solmia hyviä sidosryhmäsuhteita sekä rakentaa brändiään ja omaa työnantajakuvaansa.  Vuorovaikutuksen ollessa informatiivista, oikea-aikaista ja henkilökohtaista myös valitsematta  jääneiden mielenkiinto luultavasti säilyy jatkoa ja tulevia rekrytointeja ajatellen.  

Rekrytointiviestinnässä huomioitavat asiat lyhyesti: 

✔ tärkein pohjatyö tehdään kauan ennen työntekijätarvetta 

✔ vahva identiteetti ja brändi tukevat rekrytointia 

✔ yrityksestä muodostuvat mielikuvat vaikuttavat suoraan rekrytointiin 

✔ suunnitelmallinen, pitkäjänteinen viestintä sitoo yhteen rekrytoinnin, markkinoinnin ja  brändikuvan 

✔ rekrytointiviestintä korostaa työntekijöiden tarinaa ja työnantajakuvaa 

✔ koko rekrytointiprosessin olisi oltava vastuutettu, suunniteltu ja tiiviisti aikataulutettu

✔ rekrytointi-ilmoitus kannattaa laatia huolella

 ✔ hyvin toteutettu rekrytointiprosessi auttaa tulevissa rekrytoinneissa ja tukee markkinointia

Jos haluat vinkkejä ja apua juuri sinun yrityksesi viestinnän kehittämiseen, voit ottaa yhteyttä viestinnän asiantuntija Henna Kelloniemeen sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 040 220 9892. Voit tutustua täältä myös muihin asiantuntijoihimme.