Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään

Koronapandemia on osunut rankasti moneen yritykseen. Kun liikesuhteiden syntyminen nojaa pitkälti ihmisten välisiin kohtaamisiin, on selvää, että kontaktien rajoittaminen hidastaa kauppoja. 

Haastavanakaan aikana ei yritysten kansainvälistymispyrkimysten kuitenkaan tarvitse pysähtyä. Messuille ei ehkä mennä tulevaisuudessakaan entiseen tapaan, mutta kansainvälistyminen on monelle tärkeää jatkossakin. Ne yritykset, jotka vaikeinakin aikoina pystyvät panostamaan yrityksensä kehittämiseen, ovat entistä vahvempia ja valmiita iskemään takaisin, kun paremmat ajat jälleen koittavat.

Kansainvälisille markkinoille ei kannata lähteä kuin soitellen sotaan. Jos vientiin lähdetään valmistelematta ja markkinat, segmentti tai liiketoimintamalli valitaan väärin, voi se koitua yrityksen kohtaloksi. On kurjaa huomata parin vuoden työn ja menetettyjen eurojen jälkeen, että ei olisi kannattanut. Kotiläksyt kannattaa tehdä etukäteen.

Kotiläksyjen tekemiseen löytyy onneksi monenlaista tukea Team Finland -verkostoltaEly-keskukselta ja Business Finlandilta löytyy mm. tukea kansainvälistymissuunnitelman laatimiseen, markkinaselvityksiin tai tuotteiden pilotointiin asiakkailla. Finnvera voi auttaa käyttöpääomatarpeissa tai suojautumaan viennin riskeiltä ja Team Finland -ulkomaanverkosto puolestaan kerää yrityksille tärkeää tietoa markkinoista ja hyvistä kumppaneista. TE-palvelut ja EURES tulevat avuksi silloin, kun yrityksen kasvu vaatii uusia tekijöitä – kenties jopa uusista kohdemaista. Lisäksi verkoston yhteistyöllä järjestämme erilaisia infoja eri maiden markkinamahdollisuuksista.

Usein kansainvälistymishanketta edeltää Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden hyödyntäminen. Palvelun avulla voit esimerkiksi suunnitella miten kasvu ja kansainvälistyminen toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi konkreettisen kasvustrategian.

Usein käytetty tuki yrityksen kansainvälistymisponnisteluihin Lapissa on Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustus. Yritys voi käyttää avustusta esim. kansainvälistymisstrategian ja -brändin suunnitteluun, markkina- ja jakelukanavaselvityksiin, ulkomaan messuihin tai näyttelyihin osallistumiseen, kansainväliseen pilotointiin ja testaukseen sekä vientiin liittyviin IPR-selvityksiin. Myös uuden kansainvälistymistä edistävän projektihenkilön palkkaamista hankkeessa voidaan tukea. Yritys rahoittaa hankkeesta vähintään puolet itse. 

Paraskaan tuki ei kuitenkaan auta, jos yrityksen halu ja resurssit eivät ole kunnossa. Kansainvälistyminen vaatii osaamista ja rohkeutta, mutta varsinkin aikaa ja rahaa. Pitkäjänteisyys on kansainvälistymisessä kaiken a ja o.  

Lapin yrityksistä suuri osa haluaa kasvaa ja kansainvälistyä. Team Finland -verkostossa voimme yhdessä katsoa yrityksen tilanteen ja tarpeet sekä selvittää, löytyykö sopivaa instrumenttia Team Finland -toimijoiden työkalupakista.

FAKTALAATIKKO:

·       Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.

·       Verkosto tarjoaa yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

·       Verkostoon kuuluvat mm. työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

·       Lisätietoja Team Finlandista

Tytteli Karvonen-Juntura, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

Blogissamme on myös vieraskynäiljöitä tuomassa omaa näkökulmaansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.